nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Pôstny večer chvál na Veľký piatok 7. 4. 2023

Už budúci piatok bude ten najväčší piatok v roku.
Ten najdôležitejší piatok života.
Veľký piatok
Príďte na večer chvál, ktorý pripravujeme s mládežou naprieč generáciami. 🙂