utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2020

Postavený na skale – postavený na Kristovi

15.11.2020; Dvadsiata tretia nedeľa po Svätej Trojici; Milan Kubík; Mt 7, 24 – 27

Vážení bratia a milé sestry, dnešné online služby Božie si môžete pozrieť v nasledovnom videu…