pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív kázní 2020

Pohľad s vierou

5.7.2020; Štvrtá nedeľa po Svätej Trojici – Sviatok Cyrila a Metoda; Slávka Danielová; Mt 14, 22-33

Prosíme o ospravedlnenie kvality nahrávky do 4. minúty a 38. sekundy pre technickú poruchu.