streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Poďakovanie za úrody zeme 2015

Na dnešných slávnostných službách Božích, ktoré boli spojené s poďakovaním Hospodinu za všetku Jeho prejavenú milosť v našich životoch, sme do Božej rodiny privítali aj malého Samka, potešili sa pripravenému programu detičiek z evanjelickej základnej školy a detskej besiedky. Nechýbala ani pieseň spevokolu.

Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. Sk 20,35

DSCN0558 DSCN0560

DSCN0575 DSCN0585

DSCN0593 DSCN0589

DSCN0580 DSCN0600

DSCN0612 DSCN0581

Lucia Hlobejová