sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Poďakovanie za úrody v Dražkovciach

V stredu, 11. októbra 2017, sme na večerných službách Božích v Dražkovciach ďakovali Pánu Bohu za všetko, čo nám dáva – nielen za úrodu našich polí a záhrad, ale aj za úrodu našich vzťahov. Naše sestry krásne vyzdobili miestnosť na Obecnom úrade, kde sa stretávame, sestra presbyterka Danka Jesenská sa v modlitbe poďakovala za požehnanie bohatej úrody a s vďačným srdcom sme spievali piesne na oslavu nášho nebeského Otca. Ďakujeme za požehnané chvíle a všetkým, ktorí sa pričinili o milú výzdobu.

Slávka