nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Poďakovanie za úrodu – Dražkovce a Diaková

Milé sestry a bratia, v stredu, 11. 10. 2023, sme na našich fíliach Dražkovce a Diaková spoločne poďakovali nášmu dobrému Bohu za úrodu zeme. Ďakujem sestrám za krásnu výzdobu, modlitby a nábožné spevy. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie aj v našom chráme už túto nedeľu, 15. 10. 2023. Dones aj ty niečo na oltár z toho, čo ti je drahé a vzácne ako prejav tvojej vďaky za dobrotu Hospodina, nášho Boha. 

S láskou a túžbou ťa uvidieť, Milan Kubík tvoj farár.