streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Pastiersky list – Vianoce 2015

Važené sestry a bratia,

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. sviatok vianočný 2015 si môžete prečítať alebo uložiť po kliknutí na príslušné ikony:

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl