streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív kázní 2015

Pamiatka reformácie

mp3-icondownload

31. 10. 2015
Pamiatka reformácie
Michal Valčo
Ivan Giač (alias Luther)

Žiaľ, začiatok kázne sa nám nepodarilo zachytiť v audionahrávke, preto krátky úvod v texte:

Biblia ako ju poznáme dnes nebola v každej domácnosti, lebo

1) bola písaná v latinčine a bežný človek latinsky nerozumel.
2) bola veľmi drahá (ani niektoré zbory nemali celú Bibliu, mali len časti Biblie, ktoré používali
na Bohoslužbách).

Preto sa bežní ľudia museli spoľahnúť iba na výklad Písma, ktorého sa im dostalo v chráme Božom…