nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

Palma – symbol víťazstva a radosti

24.3.2024, 6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa., Milan Kubík; Ján 12, 12-13