nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Ordinácia novokňazov ECAV

V cirkevnom zbore v Necpaloch (TuS) sa bude konať tohtoročná ordinácia novokňazov. Do duchovnej služby tak oficiálne vstúpia šiesti novokňazi, ktorí 9. septembra 2020 úspešne zložili kaplánske skúšky.

O r d i n o v a n í
Ivan Belanji
Martin Kmec
Ivan Lukáč
Štefan Panuška
Filip Púpala
Ľubica Štefanidesová

Bratia a sestry, slávnostné Služby Božie pri príležitosti ordinácie novokňazov sa uskutočnia na 16. nedeľu po Svätej Trojici, 27. septembra 2020, o 10.00 h v evanjelickom kostole a. v. v Necpaloch.
Ordinovať bude biskup Západného dištriktu br. Ján Hroboň a vo svojom príhovore ordinovaným položí otázku: … Talent – čo s ním?… z Mt 25, 14-30.
Počas celej slávnosti bude hrou na organe sprevádzať br. Ján Hegeduš a predstavia sa aj spevácky zbor CZ ECAV Blatnica (diriguje Jana Žilová) a Hudobná skupina Nezábudky z CZ ECAV Necpaly (diriguje Anna Dudová).
Začiatok priameho prenosu ordinácie na Dvojke: 10.00 hod.

Čísla piesní: 186, 643 (verše 1, 2, 5, 6), 583, 347 (1. verš), 638 (1. verš), A 68, 263
Káže: Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu
Na organe sprevádza: Ján Hegeduš