utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

ONLINE služby Božie počas Veľkonočných sviatkov 2021

Online služby Božie počas Veľkonočných sviatkov 2021

Od pondelka do Bielej soboty – 29. 3. – 3. 4. 2021
Tichý týždeň
Každý deň
Biblické zamyslenia
Zelený štvrtok, Veľký piatok – 1. 4. 2021 a 2. 4. 2021
Na Veľkonočnú nedeľu  4. 4. 2021
Slovom Božím poslúži dôstojný brat biskup VD Peter Mihoč