nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

On na nás nezabúda

Text: Izaiáš 49,14-16

BOH JE VŽDY V NAŠEJ BLÍZKOSTI. VŽDY JE TU PRE NÁS. A V NÁS. MÔŽEME NAŇHO ZABUDNÚŤ, NO BOH NIKDY NEZABUDNE NA NÁS.
To nie je možné! Je to Boh, ktorý je všemocný, vševedúci, ale hlavné je to, že je dokonalá láska, nie sentimentálna ani „opičia“ – dokonalá, milujúca a dávajúca. Ježiš povedal, že bude s nami „po všetky dni, až do konca sveta “Mat.28,20. Celou svojou bytosťou sa môžeme na Jeho slovo spoľahnúť, v úplnej dôvere bez ohľadu na to, či to momentálne prežívame, či sa tak cítime. O to viac, keď vieme a veríme, že JE NAŠIM PÁNOM A SPASITEĽOM – ŽIJE V NÁS, VEĎ SME PREDSA CHRÁMOM JEHO SVÄTÉHO DUCHA.

Ešte kvôli jednej skutočnosti potrebujeme toto uistenie. Betlehem je len začiatok. Ježiš sľúbil opakovaný príchod, druhé dejstvo. Tentokrát to ale nebude „tichá noc“ a „šťastné a veselé“. Bude to príchod s veľkou pompou, roztvoria sa nebesá, všetky mocnosti sa budú triasť hrôzou a desom. Ale pre Jeho vyvolených to bude znamenať koniec strachu zo smrti, chorôb, utrpenia, akéhokoľvek druhu bolesti, koniec akéhokoľvek zla a nespravodlivosti.
„Jasličky nás pozývajú, dokonca nabádajú, aby sme uverili, že to najlepšie ešte len príde. A to všetko sa môže začať dnes.“ Poďme k Nemu, do Jeho prítomnosti, v modlitbe a hlbokej úcte. Každému jednému z nás hovorí: „Do dlaní som si ťa vyryl, tvoje hradby mám stále pred sebou.“

S modlitbou a vďakou za vás
Stanislav Kocka, vedúci Modlitebného spoločenstva

Pieseň na povzbudenie: