nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2020

O viere odvážnej a poslušnej – online služby Božie

18.10.2020; Devätnásta nedeľa po Svätej Trojici; Milan Kubík; Mk 2, 1-12

Vážení bratia a milé sestry, dnešné online služby Božie si môžete pozrieť v nasledovnom videu…