nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

Nikdy sa nevzdávaj

10.3.2024, 4. pôstna nedeľa, Rodinné Služby Božie; Paulínka Šofranková; Lk 18, 1-8