pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Príhovor

Nedeľný príhovor 27. 12. 2020

Milí priatelia, pozývame vás k sledovaniu nedeľného príhovoru.

Ak ste nestihli rozpis na konci videa: