nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Návšteva z Ukrajiny

V piatok, 29. júla 2022, navštívil náš martinský cirkevný zbor a aj evanjelickú školu pán farár Gross. Strávili sme s ním, jeho manželkou a dvomi dcérami príjemné popoludnie, kedy sme sa rozprávali o situácii a práci na Ukrajine. Taktiež sme navštívili Ukrajinské komunitné centrum a charitatívne výdajné miesto v kine Moskva. Pán Gross píše článok a pomoci Slovákov a pri tom, čo videl v Martine, povedal dve slová: „Sláva Bohu.“ Tu ďalej píše o svojej domovine.

„Volám sa Alexander Gross. Som farár v štyroch cirkevných zboroch (Evanjelickej cirkvi na Ukrajine). Tri z týchto zborov sú okolo Odesy a jeden je v Chersonskej oblasti, ktorý je pod ruskou okupáciou. Naši ľudia v ňom majú ťažké časy, aby zvládli nové podmienky. Televízia, ktorú sledujú je ruská a vysiela dokola bežiacu propagandu, že Ukrajina ich zanechala a nevráti sa. Mobilný operátori sú z Ruska. Neznesiteľné podmienky boli vytvorené pre tých, ktorí nechcú prijať ruský pas. Taktiež sú tam veľké ťažkosti s jedlom a nedostatkom liekov.

V Odese máme iné ťažkosti. Niektorí členovia cirkevných zborov emigrovali. Ostatní členovia pomáhajú utečencom (z okupovaných oblastí) a pomáhajú z rozvozom jedla pre domácich. Všetka naša zborová práca s deťmi a mládežou sa zastavila. Len v miestnom zbore Novogradkivke je nejaká nádej, že ju znovu obnovíme. V júni sme zorganizovali tábor a ďalší bude v auguste. V zborovom centre v Petrodolinske sme ubytovali 14 utečencov z východnej a južnej Ukrajiny. Organizujeme stavebné práce, aby sme ľuďom dali príležitosť zarobiť si peniaze na živobytie. V Novogradkivke pokračujeme v práci s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín. V skutočnosti pomáhame žiakom so vzdelávaním, keďže v školách sa to teraz nedá, pretože ich rodiny nemajú možnosti, aby sa ich vyučovali online. Dva razy do týždňa varíme a donášame teplé jedlo v troch dedinách.

S láskou spomíname na pomoc pre našu prácu z Evanjelickej spojenej školy v Martine a sme za ňu nesmierne vďační.“