pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Modlitebné zamyslenia

2. 9. 2023

Satan vedie ku lžiam v cirkvi

Skutky 5,1-5

Všimnite si, že Peter NEpovedal: „Rozhodli ste sa urobiť zlú vec.“, ale: „Prečo ti satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému…?“ Áno, satan naplnil srdce a spôsobil pád. Neberme to ako výhovorku: „Chcem byť dobrý, no satan mi bráni!“ – lebo aj Ananiáš bol zodpovedný za diabla v srdci a doplatil na to.

Vezmime si teda ponaučenie: „Satan klope na dvere môjho srdca. Keď ho vpúšťam, je nenápadný, druhí o tom nevedia, ale nakoniec vyvedie svoju tmu na svetlo a pred všetkými zažijem škandál.“

Satan zvádza k postoju: „V Cirkvi sa preslávim, získam úctu, či postavenie. Budem niečo viac. Stačí zahrať dokonalého kresťana. Prikrášliť sa…“

Tesne pred Ananiášom dal Cirkvi všetok majetok Barnabáš (Skutky 4,36-37). A on bol v úcte, veď vidíme, že ho menujú apoštolom (Sk 14,14).

Po tom, ako Zafira s manželom zomreli, sa „nikto neodvážil pripojiť k nim“ (apoštolom) (Sk 5,13).

Ľudia pochopili, že Ananiášovi išlo práve o apoštolstvo a ovládol ich strach, preto sa neodvážil nikto pripojiť. Myslím, že je to škoda. Cirkev potrebuje viac vyslancov. Áno, služba na hrote je nebezpečná. Človek musí skúmať každé svoje rozhodnutie, každú svoju motiváciu. Satan hľadá aj tú najmenšiu škáročku, aby služobníka ovládol.

Napriek tomu sa musíme báť aj neslúžiť. Písmo nás varuje aj pred tým, aby sme „zakopali hrivnu“ (Matúš 25), teda neposkytli svoje dary Cirkvi zo strachu, že Boh je prísny. On však dáva v prvom rade milosť. Viem, že aj ona má svoje hranice a Ananiáš zomrel. Škoda, že Písmo nevysvetľuje, či ho zabil Boh, Petrova príliš aktívna viera, diabol, alebo len pocit hanby. Ale určite mu bola osudná jeho viera: „Môžem si kúpiť postavenie.“ A tá je v rozpore s milosťou.

Pokojne sa snažme o službu. Nie však s postojom: „Ja budem dôležitý, ja si to zaslúžim, ja si to kúpim. Ja sa budem tváriť tak úžasne kresťansky.“

Choďme cez milosť. Hovorme o svojich nedostatkoch. Prijímajme pomoc od druhých. A prijímajme, do čoho nás Boh práve povoláva. Len Jemu patrí sláva.

Modlime sa: Ďakujem, Bože, že si taký dobrý, aj keď to znamená, že žiadne zlo k Tebe nemôže. Odpusť, že niekedy dávam diablovi priestor. Nech ma Pán Ježiš napĺňa, očisťuje a chráni. Amen.

Svedectvo: Ako ma Boh vedie k úprimnosti, aj keď je nepríjemná.

Rozhovor: Túžba po funkcii môže byť dobrá, aj zlá. Ako to rozlíšiť?

Podporujme sa v hľadaní miesta v Cirkvi, ktoré pre nás pripravil Boh, nie naše ambície.

Prosme za médiá, aby šírili pravdu.

Peter Dubec