nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Modlitebné zamyslenia

15. 7. 2023

Deti diabla

1.Jánov 3,10

20. júla tohto roku (teda už o päť dní) sa má vo Zvolenskej Slatine, priamo za záhradou môjho rodného domu, konať koncert americkej skupiny The Hollywood Vampires. Rockovú kapelu pred desiatimi rokmi založili svetoznáme celebrity z hudobnej i hereckej brandže, medzi nimi Alice Cooper, ktorý bol známy v populárnej hudbe 90. rokov tvrdými, metalovými skladbami. Už jeho zjav bol na koncertoch zdrvujúci – pohľad zabijaka s dlhými čiernymi vlasmi, špicatý nos, oči domaľované na čierno, rovnako čiernou domaľované a predĺžené kútiky úst, na rukách čierne kožené rukavice, častokrát v nich dýka, na hlave vysoký čierny klobúk a niekedy oblečená biela košeľa s červenými fľakmi, pripomínajúcimi čerstvú krv… Vo svojej dobe zažíval svetovú slávu, prinášajúcu peniaze, a s nimi aj alkohol a drogy. Ešte horšie to vyzeralo v manželstve: manželka mu hrozila rozvodom a naozaj od neho potom odišla.

To ho zlomilo. V skutočnosti syn evanjelistu, vnuk pastora, zať ďalšieho pastora, obklopený kresťanstvom sa po svojom mladíckom odboji po tejto rane vrátil ku kresťanstvu. „Bol som chlap z plagátu, ktorý bol vzorom pre všetko zlé – keď som sám zo seba vytriezvel, vrátil som sa do cirkvi a uvedomil si, že tam patrím.“ Dlho potom bojoval so svojím rockerstvom. Kresťan a rocker? Veľmi sa tým trápil, mal pocit, že sa musí vzdať svojej kariéry speváka. Jeho farár mu však povedal: „Naozaj? Myslíte si, že Boh robí chyby? Pozrite sa, kam vás zaradil, zaradil vás priamo do tábora Filištíncov a v podstate sa vám podarilo stať sa ich vodcom. Ste Alice Cooper so všetkým, čím ste známy, ale teraz nasledujete Krista, ste rocková hviezda, no nemusíte žiť život rockovej hviezdy. Váš životný štýl môže byť teraz vaším svedectvom.“

My, kresťania, niekedy radi škatuľkujeme ľudí na takých a takých, najčastejšie na veriacich a neveriacich, čím nad nimi priamo vynášame súdy. Veľmi sa mi páči nahradenie týchto absolútne vyhranených výrazov slovami: nájdení a hľadajúci, kde pri hľadajúcom môže stále ísť o vyhláseného ateistu. Aj tak o ňom platí, že sa zatiaľ vlastne ešte nenašiel.

My právo súdiť nemáme, to prináleží iba Pánu Bohu. No aj tak na nás, na všetkých, podľa nášho skutočného života a správania sa k druhým, najmä najbližším, vidieť, kam patríme. Synovia a dcéry Svetla, ako sa nazývajú nasledovníci Pána Ježiša, sú známi – teda majú byť známi čím? Predsa láskou. Podľa 1J 3,10 aj spravodlivosťou. Poznať nás láskou a spravodlivosťou?

Láskou a spravodlivosťou nás, naopak, neraz predbieha svet, ľudia hľadajúci, ľudia bez Ježiša. Ako je to možné? Znamená to, že humanizovaný svet predbehol cirkev a cirkev ustúpila vo svojich zásadách, jej ovocie Ducha zmäklo? Na to si dajme pozor! Čiňme spravodlivosť, predbiehajme sa v láske a úctivosti navzájom a tým sami buďme svetlom ako deti Božie.

Kto však ešte stále nepatrí znovu Pánu Bohu, kto sa ešte k Nemu nevrátil a moc nad ním je ešte v rukách diabla, na ňom sa to prejaví v jeho konaní, aj v jeho názoroch. Niekedy je takéto konanie zjavné a viditeľné zďaleka, inokedy to rozozná iba sám Pán. Iba Jemu patrí súd, Jemu sláva a aj česť naveky!

Ľuboslav Beňo

Modlime sa: Ďakujem, Bože, že si Láskou. Ďakujem, že chceš žiť dobro skrze nás. Odpusť, že niekedy otvárame dvere diablovi a ten cez nás koná svoje zlo. Premieňaj moje srdce, nech nedávam Zlému miesto. Amen.

Svedectvo: Ako mi Boh pomáha žiť v láske a pokoji.

Rozhovor: Je možné, že diabol pokúša ľudí, aby robili dobré veci, aby v nich vzbudil pýchu a mysleli si, že nepotrebujú spasenie?

Podporujme sa v spoločných modlitbách za hľadajúcich.

Prosme za hudbu a umenie, aby z nich vyžarovalo Tvoje dobro.