nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

OznamyPiatková mládež

Mládežnícky tábor 2020 – prihláška

Milý mládežník, milá mládežníčka, milý konfirmand i milá konfirmandka!
Aj tento rok sme pre Teba pripravili letný tábor, v Liptovskom Trnovci.
Bude to týždeň plný oddychu, radosti, hier a spoločenstva pri Božom slove…

Prihlášku a ostatné tlačivá si stiahnite, vytlačte, vypíšte a odovzdajte… 🙂