nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

KOSTOLinakOznamy

Misijné bohoslužby: KOSTOLinak

Milí priatelia – bratia a sestry! 🙂

Túžime skutočne nasledovať nášho Pána Ježiša Krista a preto nemôžeme zostať zatvorení len so „svojimi dvanástimi“ chceme otvoriť svoju náruč aj pre ďalších a ďalších ľudí, ktorí hľadajú prijatie a blízkosť v každom čase – to ponúka práve náš Pán. Preto ich chceme priviesť k Nemu. Chceme ukázať možno aj Tebe, ktorý to čítaš, že Boh Ti chce byť blízko a chce byť súčasťou Tvojho života.Prijmi pozvanie na KOSTOLinak⛪️ . Budeme mať kostol, ale inak. Bohoslužby KOSTOLinak budú prebiehať vždy 3. nedeľu v mesiaci o 17:00 v našom kostole na Memorandovom námestí. Veríme, že v tomto priestore nájde pochopenie a prijatie každý človek. Aj ten, ktorý nevie kedy sa treba postaviť, a čo znamená slovo Kolekta. (Ak nevieš, určite príď. 😉 )
Čaká nás worship (chvály) s mládežníckymi piesňami, čítanie Biblie, modlitby, téma, rozhovory,…

Zároveň povzbudzujeme pevne zakorenených veriacich – „inak“ neznamená niečo zlé. Príďte aj vy a uvidíte, že aj KOSTOLinak má presne to, čo tradičné bohoslužby, len inak…

Prvé KOSTOLinak už 17. septembra. Príď 🥰