nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, priatelia!

Oznamujeme vám, že na základe opatrení, ktoré prijala vláda SR 24.11.2021, sa služby Božie na I. adventnú nedeľu (28.11.2021) a II. adventnú nedeľu (5.12.2021) v našom kostole NEBUDÚ konať.

Kto by mal záujem o prislúženie spovede a Večere Pánovej individuálne (alebo spolu s rodinou), kontaktujte nás na tel. číslach:

Evanj. a.v.farský úrad:                     0905 511 926 alebo 043 43 41 321 54

Mgr. Kubík (zbor. farár):                 0905 741 472

Mgr. Danielová (zbor. kaplánka):  0907 770 858

Do Vašej pozornosti dávame aj  rozhlasové služby Božie z Popradu – Veľkej, ktoré sa budú konať túto nedeľu (28.11.2021) o 9.05 hod. na Rádiu Slovensko.

Týmto vám ďakujeme za pochopenie a vyprosujem pevné zdravie, hojnosť Božieho požehnania, rovnako tak plnosť Božej ochrany a pomoci v tomto nejednoduchom čase a najmä pokojné adventné obdobie príprav na vianočné udalosti.

V Martine, 26.11.2021   

Mgr. Milan Kubík
zborový farár