streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív kázní 2022

Miesto, kde Božia sláva prebýva

13. 11. 2022; Predposlená nedeľa pred koncom cirkevného roka; Milan Kubík; Žalm 121

Pamiatka posvätenia chrámu (238 r.)

Pamiatka vysviacky fary (90 r.)