nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

M. Evanjelik

Martinský Evanjelik 3-4/2018

Adobe-PDF-Document-iconupdates-downloading-updates-icon

Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!
Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení,
ale majte porozumenie pre nízko postavených;
nebuďte múdri len pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé;
starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi.

R 12, 15 – 17