pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedka

Májová veľká detská besiedka

Na prvého mája sa v aule Biblickej školy konala v tomto školskom roku posledná Veľká detská besiedka. Ako inak, niesla sa v duchu práce. Rozprávali sme sa o ďalšom Božom hrdinovi – Nehemiášovi, ktorého Boh povolal do ťažkej práce – znovu vystavať hradby Jeruzalema. Aj napriek nepriazni okolitých ľudí Nehemiáš úspešne dokončil, čo začal. Ani my sa nesmieme vzdávať keď prídu ťažké časy a vytrvať v práci, do ktorej nás povolal Pán Boh. On bojuje za nás naše boje. Nech nám to je pripomienkou v našej každodennej činnosti.

Aďka Hybenová

black-stack-of-photos-128