pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Literatúra na fare

Milí priatelia napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať v kostole a pri bežných aktivitách zboru, literatúru pre nový rok 2021 si môžete zakúpiť na farskom úrade v pracovné dni od 7:30 do 15:30.

Okrem bežnej literatúry máme aj najnovšie výtlačky:

Evanjelický posol spod Tatier
Tesnou bránou
Tranovský kalendár 2021
Nástenný kalendár

Srdečne pozývame!