utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

Lepší podiel, ktorý nebude odňatý

3. 3. 2024; Tretia pôstna nedeľa; Milan Kubík; L 10, 41 – 42