nedeľa, 25 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

KOSTOLinak

KOSTOLinak 1

17. 9. 2023; Paulínka Šofranková

Nové stretnutia pomenované KOSTOLinak predstavujú netradičné večerné služby Božie s kapelou a slovom Božím. Budú prebiehať každú 3. nedeľu v mesiaci o 17.00 hod. v našom chráme. Ste srdečne vítaní.