pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

KOSTOLinak

KOSTOLinak 04/2024 Pozvánka

Priatelia, pozývame vás túto nedeľu na KOSTOLinak – špeciálne do auly Biblickej školy.
Chválami nás povedie naša mládežnícka kapela a slovom Božím sestra farárka Danica Fojtíková.
Príďte načerpať povzbudenie a pozvite aj priateľov a známych!