nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Kópia zdobí vstup do evanjelického gymnázia

Biblický príbeh márnotratného syna síce nie je tak populárny ako samotné jeho spracovanie na plátno v podaní holandského maliara svetových rozmerov, Rembrandta, najväčšieho predstaviteľa výtvarného baroka, ale obsah tohto príbehu vniesol na našu školskú chodbu úplne iného ducha. Symbolizuje človeka, ktorý bol stratený, no vždy sa mal ku komu vrátiť. Bije do očí priamo pri vstupe a jeho výpovedná hodnota je oveľa bohatšia, ako diplomy z turnajov. Miesto, ktoré dostal, má zaslúžené.

Gabika