nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

Ak chceš zažiť Božiu vernosť, musíš sa s Bohom vydať na cestu!

23. 6. 2024; Štvrtá nedeľa po Svätej Trojici; Adrian Kacian