pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedka

Konečne na besiedke

Po veeeeľmi dlhej dobe sa opäť stretneme na detskej besiedke NAŽIVO. Počas hlavných služieb Božích o 10:00 sa stretneme pred kostolom a pôjdeme spoločne na ihrisko, kde budeme mať spoločne celý program. Už sa na teba veľmi tešíme! 🙂