pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Kandidáti na pozíciu generálneho dozorcu ECAV

Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2022 v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: Petra Gärtnera a Renátu Vinczeovú. 

Každý z nich mal povinnosť predložiť svoj životopis, čestné prehlásenie, výpis z registra trestov a motivačný list s uvedením dôvodov, pre ktoré sa rozhodol uchádzať o funkciu generálneho dozorcu ECAV. Kandidačná porada skontrolovala, či jednotliví kandidáti spĺňajú základné podmienky kandidácie, ako ich stanovujú cirkevnoprávne predpisy, a následne o každom jednom hlasovala.
Ponúkame vám teda životopisy a osobné stanoviská oboch kandidátov:

Renáta Vinczeová, dištriktuálna dozorkyňa ZD a súčasná zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV
Životopis R. Vinczeová.pdf
Osobné stanovisko Renáta Vinczeová.pdf

Peter Gärtner, dozorca Liptovsko-oravského seniorátu
Životopis P. Gärtner.pdf
Osobné stanovisko Peter Gärtner.pdf

S obidvomi kandidátmi pripravuje Mediálny výbor ECAV aj diskusiu. Sledovať ju môžete na YouTube ECAV s vami NA TOMTO LINKU v piatok, 22.4.2022 od 17.00 hod.

Prevzaté z ecav.sk

Voľby generálneho dozorcu sa v našom cirkevnom zbore uskutočnia počas Služieb Božích dňa 1.5.2022 o 10.00 h. V túto nedeľu nebudú ranné SB ani SB na Bystričke.