streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Kancelária farského úradu

V termíne od 27. júla do 31. júla 2020
bude kancelária farského úradu otvorená
od 8:00 h do 13:00 h.