streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Kancelária farského úradu

Vám oznamuje, že v týždni od 25. 3. do 29. 3. 2019 bude

otvorená v pondelok a piatok.

Ďakujeme za pochopenie.