streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

FSk Mestečko

V nedeľu, 13. 10. 2019, na Hlavných službách Božích o 10:00 h v našom evanjelickom chráme privítame
FSk Mestečko, ktorá nám poslúži slávnostným pásmom „Nuž Bohu děkujme!“ pri príležitosti poďakovania
za úrody zeme.

Ranné služby Božie nebudú, tak, ako to už bolo oznámene v Spravodaji 6. 10. 2019.