streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

EVANJELICKÝ POSOL

Milí cirkevníci,

niektorí sa pýtate na časopis EVANJELICKÝ POSOL. Ten pravidelne vychádza a bude k dispozícii u brata kostolníka 0903 619 209, kde si ho budete môcť vyzdvihnúť. Najlepšie v nedeľu od 9.00 h do 11.00 h. Ostávame s pozdravom. Evanjelická fara.