sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Ekumenické modlitebné stretnutie kresťanov

Srdečne vás pozývame na spoločné

 Ekumenické modlitebné stretnutie kresťanov

  24. januára 2020 (piatok) o 18:00 h

v Evanjelickom kostole v Martine 

„Správali sa k nám neobyčajne láskavo“

Sk 28, 2

 Tešíme sa na vás!