nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

ECAV MT má svoj YouTube kanál!

Milé sestry, ctihodní bratia!

Dovoľujeme si vás upozorniť na YouTube kanál nášho cirkevného zboru, na ktorom chceme v online priestore zverejňovať nedeľné Bohoslužby, príhovory, videá, projekty s mládežou, programy pre deti, prípadne akýkoľvek audiovizuálny materiál týkajúci sa života a práce v našom zbore.

Dostanete sa naň ľahko, keď na hlavnej internetovej stráne cirkevného zboru ecavmt.sk kliknete na červenobielu ikonku YouTube, ktorá sa nachádza úplne hore vpravo na webstránke.

Veríme, že v týchto pohnutých časoch vám aj takáto možnosť prinesie duchovné občerstvenie.