štvrtok, 28 septembra, 2023

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

ECAV Martin v rozhlase

Milí bratia, drahé sestry.

Dňa 27. augusta 2023 (XII. nedeľa Po Svätej Trojici) sa uskutoční priamy rozhlasový prenos Služieb Božích z nášho chrámu v Martine na rozhlasovej stanici Rádio Slovensko 1.

Prenos sa začína o 9.05 hod.

Prosíme vás, aby ste sa do chrámu dostavili v čo najhojnejšom počte do 8.50 hod.

Ranné Bohoslužby nebudú.

Ďakujeme.

(vedenie CZ)