pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív kázní 2020

Duch Svätý v symboloch Písma

1.6.2020; Druhá slávnosť svätodušná; Milan Kubík; Ján 3,1

Vietor – Ján 3,8; Gn 1,1

Holubica – Mk 3,16; 1M 8,6

Voda – Ján 7,37

Oheň – Sk 2,1; Ján 15,6