nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedkaOznamy

|detský denný tábor| ZOOTOPIA

Milí priatelia, rodičia i deti!

Aj tento rok pripravujeme pre deti od 4 do 11 rokov detský biblický denný tábor v našom zbore. Tento rok bude turnus len jeden a kapacita na ňom je 80 detí.

Detský tábor sa uskutoční v areáli nášho cirkevného zboru v termíne od 3. do 7. júla 2023.

Tento rok budeme objavovať svoju kresťanskú identitu s postavami príbehu, ktorý deti veľmi dobre poznajú – ZOOTOPIA.
Srdečne vás pozývame, aby ste svoje deti prihlásili. Môžete tak urobiť TU.

Ďakujeme za Vašu dôveru.