sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Darovanie 2% z dane

Važené sestry a bratia,

v minulom roku pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie

Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov

Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor.

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola alebo uložiť vo formáte pdf a vytlačiť po klinutí na ikonu:

downloading-updates-xxl

 

Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 682,05 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.

Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373