nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Cieľ na obzore

Drahé sestry a bratia, chceme vás pozvať na ONLINE ADVENTNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý sa začne od pondelka 12. decembra a potrvá do soboty 16. decembra 2022, každý večer o 19.00 hod. 

LINK na online modlitebné stretnutie:
https://us02web.zoom.us/j/82781182615?pwd=YkVFVlhWRGsyNDRPVWI0S0xJUkEwdz09
Meeting ID: 827 8118 2615
Passcode: 799760

Témy a prednášatelia:

1.      STRATENÝ SVET – no v nádeji (Raj a pád)  br. biskup Ján Hroboň

2.      NOVÝ ZAČIATOK – nebeský Jeruzalem (pohľad do neba)  Lenka Janotková 

3.      ÚLOHA IZRAELA – skutočný Boh pre celý svet (Stará zmluva)  Marek Semko

4.      NEBO NA ZEMI – medzi nami (Ježiš Kristus)  Marinana Kucháriková

5.      ČO PRED NAMI – s dúhou ako znamením (Potopa)   Daniel Kobyľan 

6.      CIRKEV NEBOM – nádej prítomnosťou (naša možnosť)  Luboš Činčurák