nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedkaUdalosti

Biblický denný tábor

Hľadači vzácnych kameňov

Po roku opäť nadišiel čas biblického tábora pre deti z nášho cirkevného zboru. V termíne od 18.- 22. júla 2016 sme sa stretávali v priestoroch Evanjelickej spojenej školy, kde sme sa počas celého týždňa učili o udalostiach biblickej knihy Nehemiáš. Nehemiáš bol prorok, ktorého si Boh povolal, aby sa vrátil a nanovo vybudoval zruinovaný Jeruzalem. Aj napriek nepriateľom a nedobrým okolnostiam sa Nehemiáš ani so svojimi pomocníkmi nevzdali a plnili Božiu vôľu. Boh im dával múdrosť a ochraňoval ich pred každým nebezpečenstvom. Učili sme sa vzácne pravdy, ktoré tvoria základ nášho kresťanského života.

Na úvod nás privítal pán farár s pani kaplánkou, ktorí nás tiež počas tábora sprevádzali piesňami a slovom. Postupne sme si vysvetľovali príbeh Nehemiáša, vyrábali zaujímavé kreatívne výtvory, športovali a súťažili a tešili sa zo spoločných aktivít. Pán Boh nám doprial aj príjemné teplé počasie. To sme využili a vydali sme sa  na výlet na letisko do Tomčian, kde sme sa poriadne vyšantili. Na záver sme mali spolu rozlúčkovú párty, kde sme rodičom ukázali, čo všetko sme za týždeň zažili.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tábora a jeho zdarnom priebehu. Tešíme sa, že 60 detí a vyše 20 pomocníkov mohli tráviť tento čas spolu a nadviazať nové priateľstvá a počuť zvesť o Božej láske, pomoci a ochrane.

Andrea Hybenová


 

Foto z výletu do Tomčian nájdete po kliknutí na ikonu:

black-stack-of-photos-128

(alebo vo fotogalérii)