pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Biblická hodina 1. 6. 2017 – pozvánka

 
Srdečne vás pozývame na Biblickú hodinu vo štvrtok, 1. júna 2018, o 18:00 h, kde bude prezentácia knihy ŽALMY 51-57, Komentáre k Starému Zákonu, ktorú bude prezentovať editor Bohdan Hroboň.