utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Bez protestantizmu by nebolo dnešného Slovenska

Pani Magdu Vašáryovú, predsedníčku Živeny, ktorá sa zapísala do slovensko-poľských vzťahov ako veľvyslankyňa Slovenskej republiky, požiadala redakcia poľskej revue pre dedičstvo, kultúru & súčasnosť, ktorá vychádza ako štvrťročník pod názvom HERITO, o článok k 500. výročiu Lutherovej reformácie na Slovensku. Mal som česť na tomto článku spolupracovať. Dnes so zvláštnym potešením oznamujem, že článok vyšiel v Nr 28 – Na pamiatku reformácie, a to pod názvom Bez protestantizmu by nebolo dnešného Slovenska. V tejto súvislosti pani Magde Vašáryovej vyjadrujem svoju vďačnosť za pozvanie k spolupráci. Verím, že poľskí čitatelia (možno pre nich prekvapujúci) článok prijmú s porozumením.
Vďaka, milá pani Magda Vasaryova!

Miloš Kovačka