pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Advent v RTVS z Prešova

Sledujte priame prenosy z Prešova- 5. a 6.12.2020

Bratia a sestry, tento víkend vás opäť pozývame k televíznym obrazovkám a k adventnému zastaveniu.

RTVS v súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou zaradila do vysielania adventné služby Božie počas najbližšieho víkendu z Prešova z chrámu sv. Trojice. Pozývame Vás k ich sledovaniu

SOBOTA 5. december 2020 o 18:00 hod na TROJKE

Adventné večerné služby Božie

Kazateľ: Martin Chalupka (senior ŠZS a zborový farár v Prešove)

Kantor: Juraj Lenhardt

Piesne z Ev. spevníka: 8, 13, 432, A – 8

Hudobné vstupy: Alltide (Prešov)


NEDEĽA 6. december 2020 o 9:00 hod na TROJKE

Služby Božie na 2. Adventnú nedeľu

Kazateľ: Peter Mihoč (Biskup VD)

prevzaté z: ecav.sk