pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

2. deň zborovej diakonie

Opäť po roku sa dňa 5. 9. 2015 konal v Cirkevnom zbore Martin Deň Zborovej diakonie TUS. Tento krát prijali pozvanie členovia cirkevných zborov Sučany, Turany, Martin – Záturčie, Vrútky, Žilina a členovia opatrovateľskej služby domáceho zboru. Stretnutia sa zúčastnilo 22 sestier. Musím však pripomenúť, že v tomto roku sa v rámci vzdelávania presbyterov stretli na pôde Slovenského Pravna zástupcovia cirkevného zboru Háj, Ivančiná, Slovenské Pravno a Mošovce. Ústrednou témou bola diakonická služba a jej praktické využitie v živote. V našom senioráte s podporou ordinovaných duchovných sú k tejto službe neustále pozývaní všetci, ktorí boli krstom svätým zaštepení do vinného kmeňa.

SONY DSCV úvode stretnutia hostí privítal domáci brat farár Mgr. Milan Kubík. Výkladom Božieho slova poslúžila sestra farárka z Cirkevného zboru Žilina Mgr.Olinka Kaňuchová. Po prezentácii práce zúčastnených zborov nasledovala odborná prednáška na tému: „Starostlivosť o ľudí s demenciou“. Téma bola mimoriadne rozsiahla a o skúsenosti prežité aj v osobnom živote sa s nami podelila PhDr. Milina Bubeníková PhD. Myslím si, že viac ako hodinová diskusia bola vyvolaná práve srdečnosťou a spontánnou otvorenosťou všetkých prítomných. Je treba oceniť a vyzdvihnúť duchovnú službu bratov a sestier, ktorí nasledujú príklad Pána Ježisa Krista. Sú soľou tohto sveta. V závere stretnutia, ktoré sme ukončili modlitbou, bola navrhnutá myšlienka, aby sa deň stretnutia konal pri príležitosti úmrtia Alberta Schweitzera. V tomto roku si svet pripomína jeho 50. výročie. Život a konkrétna služba  tohto človeka, by mala byť pre evanjelickú cirkev vždy novou výzvou. Na našich životoch, by mali ľudia poznať komu slúžime a to predovšetkým v láske, ktorá dokáže meniť svet.

SONY DSC„Nik nesmie dopustiť žiadnu bolesť, pre ktorú nie je ospravedlnenie, pokiaľ jej len môže zabrániť. Tiež nesmie zatvárať oči a myslieť si, že utrpenie, od ktorého sa odvrátil, vlastne neexistuje.“
Albert Schweitzer

V mene všetkých, ktorí stretnutie pripravili a zabezpečili jeho zdarný priebeh, ďakujeme za Božie vedenie v diakonickej službe.

Mgr. Lenka Taškárová
zborová diakonka

SONY DSC SONY DSC