nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov 2023

NEDEĽA, 2. 4. 2023
Šiesta pôstna nedeľa – Kvetná
8:30 h – Služby Božie s čítaním Pašií a s Večerou Pánovou
10:00 h – Služby Božie s čítaním Pašií a s Večerou Pánovou
14:00 h Služby Božie na Bystričke s Večerou Pánovou
 
ZELENÝ ŠTVRTOK, 6. 4. 2023
18:00 h – Večerné služby Božie s Večerou Pánovou
 
VEĽKÝ PIATOK, 7. 4. 2023
10:00 h – Pašiové služby Božie s Večerou Pánovou
17:00 h – Mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou
 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 9. 4. 2023
8:30 h – Slávnostné služby Božie na Bystričke
8:30 h – Ranné slávnostné služby Božie v kostole
10:00 h – Hlavné slávnostné služby Božie
 
VEĽKONOČNÝ PONDELOK, 10. 4. 2023
10:00 h – Hlavné služby Božie