štvrtok, 28 septembra, 2023

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie na silvester 2022 a nový rok 2023

SILVESTER, Závierka občianskeho roka
sobota – 31. 12. 2022

16:00 h Koncoročné služby Božie

 

NOVÝ ROK
nedeľa – 1. 1. 2023

10:00 h Novoročné služby Božie s Večerou Pánovou

 

ZJAVENIE KRISTA PÁNA MUDRCOM
piatok – 6. 1. 2023

10:00 h Služby Božie